REZULTATE APEL I5 - 2

REZULTATE DUPĂ EVALUAREA ADMINISTRATIVĂ

REZULTATE DUPĂ SOLUȚIONAREA CONTESTAȚIILOR

PUNCTAJE OBȚINUTE ÎN URMA EVALUĂRII DE CONȚINUT*

*Sunt eligibile pentru finanțare proiectele care au obținut minimum 70 de puncte, în limita bugetului alocat apelului. Solicitanții nemulțumiți de punctajul obținut pot depune contestație în intervalul 13-15 februarie a.c.

LISTE FINALE DUPĂ SOLUȚIONAREA CONTESTAȚIILOR

*Conform prevederior art. 12.1. din Ghidul Solicitantului, începând cu 3 martie solicitanții declarați câștigători vor fi notificați și vor primi prin intermediul platformei proiecte.pnrr.gov.ro contractul de finanțare, pe care vor trebui să îl returneze semnat în termen de 10 zile lucrătoare. În cazul în care un solicitant declarat admis nu completează și nu returnează contractul de finanțare în termenul prevăzut, va fi declarat respins.