Apelul de finanțare I5 - 2 - PNRR

                


INVESTIȚIA I5 „Creșterea accesului la cultură în zonele defavorizate din punct de vedere cultural

În urma aprobării Ghidului solicitantului prin OMC nr. 3514/ 21.11.2022, pe 24 noiembrie, ora 10:00 a fost lansat apelul de finanțare. Beneficiarii au avut la dispoziție 30 de zile pentru înscrierea proiectelor în aplicația online proiecte.pnrr.gov.ro.

                                             

Apelul de finanțare I5 - 2 cuprinde [1]:

  • Un program-pilot pentru finanțarea proiectelor de educație prin cultură, beneficiarii finanțării fiind unități de învățământ din localități cu o populație mai mică de 50.000 de locuitori. (Acordarea de vouchere / finanțări nerambursabile în valoare de 20.000 euro per proiect)

Voucherul (finanțarea nerambursabilă) prevăzut în programul pilot pentru unitățile de învățământ va acoperi activitățile de educație prin cultură (ateliere; producția de spectacole cu studenții etc.), pentru minimum un proiect / program și minimum 30 de beneficiari, cheltuielile eligibile fiind cele prevăzute în Ordonanța Guvernului 51/1998. Unitatea de învățământ va avea obligația să deconteze și să justifice sumele către finanțator. 

Criterii de selecție propuse cuprind: număr / tipuri de beneficiari / participanți, beneficii educaționale pe termen scurt, mediu și lung, obiective educaționale (istorie, geografie, logică etc.), criterii artistice / de creativitate, criterii ecologice / bio-diversitate / natură / mediu, criterii de incluziune etc.

Alocare bugetară: 4 mil. euro fără TVA

Responsabil și beneficiar: Administrația Fondului Cultural Național

Calendar:

M - trimestrul 1 2023: Semnarea contractelor de finanțare;

T - trimestrul 2 2024: Cel puțin 50 de localități mici în care a fost facilitate accesul la cultură.

Pentru informații suplimentare ne puteți scrie la: contactpnrr@afcn.ro


[1] Extras PNRR, pp 71-73