REZULTATE APEL I5 - 1

REZULTATE DUPĂ EVALUAREA ADMINISTRATIVĂ

REZULTATE DUPĂ SOLUȚIONAREA CONTESTAȚIILOR

PUNCTAJE OBȚINUTE ÎN URMA EVALUĂRII DE CONȚINUT*

*Sunt eligibile pentru finanțare proiectele care au obținut minimum 70 de puncte, în limita bugetului alocat apelului. Solicitanții nemulțumiți de punctajul obținut pot depune contestație în intervalul 13-15 februarie a.c.

LISTE FINALE DUPĂ SOLUȚIONAREA CONTESTAȚIILOR**

**Conform prevederilor art. 12.1 din Ghidul solicitantului, începând cu 3 martie solicitanții declarați câștigători vor fi notificați să prezinte în termen de 7 zile lucrătoare:

a) - Contractul de finanțare, în cuantum de minimum 10% din bugetul proiectului, încheiat cu autoritatea locală/județeană care a semnat acordul de co-finanțare prezentat în etapa de depunere a proiectului;

b) - Un certificat de atestare fiscală fără datorii restante la bugetul de stat, eliberat de ANAF.

În cazul în care un solicitant declarat admis nu prezintă contractul de co-finanțare cu autoritatea locală, va fi declarat respins. Următorul proiect din listă va fi declarat câștigător, cu condiția să fi obținut minimum 70 de puncte, și va fi notificat conform procedurii descrise anterior.

După transmiterea documentelor, solicitanții/beneficiarii vor primi prin intermediul platformei proiecte.pnrr.gov.ro contractele de finanțare în termen de 3 zile lucrătoare și vor avea la dispoziție 10 zile lucrătoare pentru semnarea acestora. În cazul în care un solicitant/beneficiar declarat câștigător nu transmite contractul în termenul prevăzut, va fi declarat respins.

Următorul proiect din listă va fi declarat câștigător, cu condiția să fi obținut minimum 70 de puncte, și va fi notificat conform procedurii descrise anterior.LISTE FINALE DETALIATE, DUPĂ SEMNAREA CONTRACTELOR
(actualizare 22.02.2024)


LISTA PROIECTELOR ÎN CURS DE IMPLEMENTARE (actualizare 15.03.2024)