Ghidul solicitantului apel I

Perioada de înscriere online a dosarelor: 24 nov., ora 10:00 - 23 dec. ora 17:00, în aplicația online proiecte.pnrr.gov.ro

ANEXE

 


3.4. Solicitanți eligibili

În cadrul acestui apel de proiecte solicitanții eligibili sunt organizații neguvernamentale constituite în baza Legii 21/1924 sau a Ordonanței Guvernului 26/2000, cu sediul social în România, al căror obiect de activitate include organizarea de proiecte culturale și/sau educaționale.

O organizație poate solicita și obține o singură finanțare în cadrul acestui apel de proiecte cu condiția de a obține și dovedi o co-finanțare minimă de 10% din valoarea totală a proiectului, asigurată de autoritatea locală/județeană.

În acest sens în momentul depunerii cererii de finanțare, solicitantul va face dovada încheierii unui acord de co-finanțare, conform modelului din ANEXA 8, prin care autoritatea locală, prin reprezentantul său legal, își asumă finanțarea proiectului depus de solicitant dacă acesta este declarat câștigător. Lipsa acestui document semnat conduce la eliminarea administrativă a proiectului. În momentul semnării contractului organizația declarată câștigătoare va trebui să prezinte un contract de finanțare cu autoritatea locală/județeană.